اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغان

  • اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغان
  • اسکلت صنعتی گالری 1 و 2 پارس دامغان
پروژه گالری پارس دامغان با وزن تقریبی 250 تن که نوع سازه آن به صورت اسکلت صنعتی خرپایی توسط گروه صنعتی صنعت متال با اتصالات پیچ و مهره و جوش در سال 1400 اجرا شده است. ▪ سال ساخت: 1400 ▪ نوع اتصالات: پیچ و مهره و جوش ▪ وزن سازه: 250 تن ▪ نوع کاربری: انتقال فلوسیریس از کوره به داخل انبار محصولات ▪ کارفرما: شرکت صنایع فروآلیاژ پارس دامغان مهرداد | شنبه 25 دی 1400