سوله صنعتی حافظ وارش

  • سوله صنعتی حافظ وارش
  • سوله صنعتی حافظ وارش
پروژه شرکت حافظ وارش (دانش بنیان) که توسط گروه صنعتی صنعت متال با وزن حدود ۳۰ تن سوله اول و سوله دوم (دوقلو) با وزن 30 تن، جمعا 60 تن با اتصالات پیچ و مهره و جوشی در سال 1400 اجرا شد. ▪ سال ساخت: 1400 ▪ نوع اتصالات: پیچ و مهره و جوشی ▪ وزن سازه: 60 تن ▪ نوع کاربری: صنعتی ▪ نوع سوله: سوله دو قلو ▪کارفرما: شرکت حافظ وارش صنعت متال | شنبه 20 آذر 1400
صنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیهموند از پنجشنبه 5 فروردين 1400فروش و تولید ملزومات آهنیsanatmetall.com