اسکلت فلزی ویلای چیلک

  • اسکلت فلزی ویلای چیلک
  • اسکلت فلزی ویلای چیلک
  • اسکلت فلزی ویلای چیلک
  • اسکلت فلزی ویلای چیلک
  • اسکلت فلزی ویلای چیلک
پروژه ویلای چیلک با وزن 1200 تن در استان مازندران اجرا شد، به دلیل شرایط خاص آب و هوایی منطقه، رنگ سازه از نوع اپوکسی استفاده شده است. زمان تحویل سازه ۴۵ روز کاری در سال ۱۴۰۰ به انجام رسید. ▪ سال ساخت: 1400 ▪ نوع اتصالات: پیچ و مهره ▪ وزن سازه: 1200 تن ▪ نوع کاربری: مسکونی صنعت متال | سه‌شنبه 2 آذر 1400
صنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیهموند از پنجشنبه 5 فروردين 1400فروش و تولید ملزومات آهنیsanatmetall.com