اسکلت فلزی واحد مسکونی میدان آرژانتین

  • اسکلت فلزی واحد مسکونی میدان آرژانتین
  • اسکلت فلزی واحد مسکونی میدان آرژانتین
  • اسکلت فلزی واحد مسکونی میدان آرژانتین
  • اسکلت فلزی واحد مسکونی میدان آرژانتین
این سازه مسکونی واقع در میدان آرژانتین تهران است و طراحی آن از نوع قاب خمشی ویژه می‌باشد. ▪ سال ساخت: 1399 الی 1400 ▪ نوع اتصالات: پیچ و مهره ▪ وزن سازه: 1500 تن ▪ نوع کاربری: مسکونی ▪ کارفرما: مهندس یار احمدی صنعت متال | يكشنبه 30 آبان 1400
صنعت متال گروه صنعتیصنعت متال گروه صنعتیهموند از پنجشنبه 5 فروردين 1400فروش و تولید ملزومات آهنیsanatmetall.com