فعالیت اصلی گروه صنعتی صنعت متال طراحی، ساخت و اجرای سازه‌های فلزی فولاد سبک و سنگین در حوزه‌های مختلف می‌باشد:

▪ سازه‌های ساختمانی ▪ سوله‌های کارخانه‌ها صنعتی ▪ جرثقیل‌های سقفی و دروازه‌ای ▪ مخازن فلزی
واحد تمیزکاریصالح عباسیواحد تمیزکاریدوشنبه 20 دی 1400سازه‌ها و قطعات در این بخش پس از تمیزکاری آماده واحد رنگرزی می‌شوند...
واحد جوشکاریسجاد قربانیواحد جوشکاریشنبه 20 آذر 1400پس از مونتاژ، قطعات وارد مرحله جوشکاری شده و بعد از انجام فرآیند و تایید کنترل کیفی از سالن خارج می‌شوند...
واحد مونتاژسجاد قربانیواحد مونتاژشنبه 13 آذر 1400مونتاژ قطعات پس از تایید واحد کنترل کیفی به واحد جوش کاری ارسال شده و سپس به بخش رنگ فرستاده می‌شود...
پروژه های صنعت متالمحمد زندیمحمد زندیپروژه های صنعت متالچهارشنبه 22 ارديبهشت 1400در بخش‌های ساختمانی و صنعتی صنعت متال صدها پروژه اجرا نموده است...
4 نتیجه